O nas

Witamy serdecznie na naszej stronie.
Zapraszamy dzieci w wieku od 1 do 8 lat, wraz z rodzicami/opiekunami, na ogólnorozwojowe zajęcia, które każdemu przyniosą mnóstwo radości!

Oferujemy dwa rodzaje zajęć:

(podział na grupy wiekowe 1-4 lat i 5-8 lat)

Zajęcia to godzinne spotkania, podczas których dzieci stymulowane są do poznawania świata i jego różnorodności poprzez zabawę oraz urozmaicone zajęcia ruchowe, muzyczne i plastyczne. Rozbudzają one w dzieciach wszechstronne zainteresowania, uwzględniając ich ruchliwą naturę oraz nieustającą potrzebę aktywności.

Szczegółowy rozkład zajęć znajdą Państwo w zakładce REGULAMIN.

Język angielski

Używanie języka angielskiego odbywa się podczas całych zajęć: od momentu wejścia, poprzez wszystkie zabawy, gry, zajęcia plastyczne i muzyczne, aż do pożegnania. Umożliwia to naukę języka obcego w sposób naturalny, tak jak następuje to w przypadku nauki języka ojczystego, czyli poprzez spontaniczne uczestnictwo w codziennym życiu, a w przypadku dzieci, szczególnie przez zabawę.
Wiedza i doświadczenie potwierdza fakt, że jest to najlepszy sposób nauki języka obcego (wraz z jego złożonością: słownictwem, gramatyką, specyficzną melodyką, itd.). Prowadzenie zajęć w języku angielskim, daje niezmierną przewagę nie tylko dzieciom. Są one również okazją dla rodziców do praktycznego wykorzystania ich dotychczasowej wiedzy i ćwiczenia umiejętności z tego zakresu.

Propozycje

Oferta firmy nie jest jednorodna, a zajęcia w klubie będą podlegać ciągłym zmianom, w zależności od konkretnego tematu, odpowiedniej pory roku, świąt, szczególnych dni w roku (np. Dzień Matki) oraz od potrzeb dzieci. Propozycje spośród których możliwy jest wybór to: zabawy z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych; rysowanie, malowanie, zabawy ciastoliną, wyklejanie, tworzenie kolaży, budowanie projektów 3D; zabawy z wykorzystaniem wody, piasku, mąki; śpiewanie piosenek , nauka wierszyków, taniec, gra na instrumentach, czytanie bajek, teatrzyk, zabawy ruchowe, oraz oczywiście zabawy klockami, samochodami, zabawy „w dom, sklep”, itp.

Montessori

Aktywność na zajęciach oparta jest na znanej na świecie metodzie wychowania Marii Montessori. Opiera się ona na teorii rozwoju, rozumianego jako dążenie dziecka do zdobycia samodzielności. Montessori kładzie nacisk na pozostawienie dziecku swobody (w zależności od etapu rozwoju oraz w granicach rozsądku, oczywiście) i obserwacji jego poczynań, twierdząc, że poprzez swoje zainteresowanie i spontaniczne zachowanie dziecko uczy się najlepiej, najłatwiej i najszybciej.

Dla kogo

Zajęcia prowadzone w klubie kierowane są do rodziców i opiekunów małych dzieci, którzy pragną wspierać swoich podopiecznych w zdobywaniu nowych umiejętności, rozwoju zdolności i kompetencji oraz budowaniu ich pewności siebie. Umożliwią także kontakt z innymi dziećmi, dając podstawę do budowania relacji społecznych.
Grupy te są również źródłem pomysłów jak stymulować dziecko w domu, a także umożliwiają spojrzenie na własną pociechę z innej perspektywy. Dla osób pozostających z małym dzieckiem w domu, zajęcia dają pretekst do wyjścia z domu, umożliwiają spotkanie nowych osób, oferując tym samym, nowe doświadczenia oraz miejsce wymiany poglądów.

Ośrodki przyjazne dzieciaczkom na wakacje

edd2012
info@edd2012.pl
tel.: 12 23-54-443